20 apr 2007 17:00

Gewaarborgd minimumpensioen

Behoud van het minimumrecht per loopbaanjaar op het niveau van het gewaarborgd minimumpensioen

Behoud van het minimumrecht per loopbaanjaar op het niveau van het gewaarborgd minimumpensioen

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van Pensioenen Bruno Tobback voorstelde en dat het minimumrecht per loopbaanjaar handhaaft op het niveau van het gewaarborgd minimumpensioen. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de wet over het generatiepact uitvoert, verhoogt met 2% dat gewaarborgd minimumpensioen. Daarom wordt het loon dat als basis dient voor de berekening van het minimumrecht per loopbaanjaar met 2% verhoogd voor de pensioenen die voor de eerste maal op 1 september 2007 ingaan. Het ontwerp voert art. 8, §10, 1° van het kb van 23 december 1996 uit dat op zijn beurt art. 15, 16 en 17 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid uitvoert en de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels vrijwaart.