20 okt 2023 17:00

Gewijzigde overeenkomst tussen België en Quebec inzake sociale zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed tot instemming met een overeenkomst tussen België en Quebec inzake de sociale zekerheid.

De overeenkomst wijzigt de eerdere overeenkomst van 2006 op de volgende vlakken:

  • de toevoeging of aanpassing van enkele definities
  • de aanpassing van het materiële en persoonlijke toepassingsgebied van de overeenkomst
  • de toevoeging dat ambtenaren en lokaal personeel dat onderdaan is van de rekruterende partij altijd onderworpen zijn aan de lokale wetgeving
  • een toevoeging inzake pensioenen waardoor ook tijdvakken vervuld in derde landen waarmee de betrokken partij (of beide) een sociale zekerheidsverdrag heeft worden samengeteld
  • de aanpassing van enkele bepalingen inzake geneeskundige verstrekkingen om ze in overeenstemming te brengen met de toegepaste praktijk
  • de duidelijkere opsomming van de verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten

het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.