24 nov 2006 16:00

Gezinsbijslag

Aanvulling op de kinderbijslag voor kinderen van 6 tot 17 jaar

Aanvulling op de kinderbijslag voor kinderen van 6 tot 17 jaar

De ministerraad besliste een aanvulling op de kinderbijslag toe te kennen aan zelfstandigen. Minister van Middenstand Sabine Laruelle en minister van Sociale Zaken Rudy Demotte dienden hiertoe een ontwerp van koninkijk besluit in. De ministerraad van 30 juni 2006 besliste extra steun te geven aan de gezinnen met kinderen van 6 tot 17 jaar, die na de zomervakantie te maken krijgen met aanzienlijke uitgaven. Deze steun wordt in 2007 toegekend aan de kinderen van 6 tot 17 jaar en voor de daaropvolgende jaren aan de kinderen van 11 tot 17 jaar. Het ontwerp maakt dan ook een onderscheid tussen het jaar 2007 en het jaar 2008 en volgende. Kinderen van 6 tot 10 jaar (2007): jaarlijkse aanvulling van 44,40 euro. Kinderen van 11 tot 17 jaar (2007, 2008 en volgende): jaarlijkse aanvulling van 62,16 euro. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.