27 nov 2020 16:33

Gezinsfiscaliteit en stopzetting van het permanente systeem inzake fiscale en sociale regularisatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed over bepalingen inzake gezinsfiscaliteit en de stopzetting van het permanente systeem inzake fiscale en sociale regularisatie.

Het voorontwerp bevat twee maatregelen:

  • de aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de leeftijd van de personen ten laste: het leeftijdscriterium van 65 jaar wordt afgestemd op de wettelijke pensioenleeftijd (66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030)
  • de beëindiging van de fiscale en sociale regularisatie vanaf 1 januari 2024

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.