30 jun 2006 17:00

Gezondheidssector

Betalingen vergoedingen sociale sector

Betalingen vergoedingen sociale sector

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vaststelt voor de betalingen van de vergoedingen die voorzien zijn in het sociaal akkoord voor de gezondheidssector. Dat akkoord werd in 2005 door de federale regering gesloten met de representatieve organisaties van de werkgevers en de werknemers voor de werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van de thuisverpleging, de wijkgezondheidscentra en bij het Rode Kruis. Het ontwerp duidt het gedeelte aan van de financiële weerslag van die sociale akkoorden dat ten laste valt van de begroting inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het bedrag wordt voor 2006 vastgesteld op 3.911.000 euro.