03 sep 2010 11:52

Gezondheidszorg

Wijziging van het bedrag van de tussenkomst van de ziektezorgverzekering inzake revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten

Wijziging van het bedrag van de tussenkomst van de ziektezorgverzekering inzake revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten

Op voorstel van Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd tot wijziging van het bedrag van de tussenkomst van de ziektezorgverzekering in de erelonen voor de revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten. 

Het ontwerp voorziet een vermindering van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten en stelt dan ook voor om het bedrag van de tussenkomst van de verzekering voor de revalidatieverstrekkingen voor hartpatiënten vast te leggen op:

  • 95 % van de erelonen voor de rechthebbenden met voorkeurregeling,
  • 90 % van de erelonen voor de rechthebbenden zonder voorkeurregeling.

Zo zouden de persoonlijke bijdragen constant moeten blijven bij elke wijziging (of indexering) van de erelonen voor deze verstrekkingen. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

(*) tot wijziging van artikel 5bis van het koninklijk besluit van 10 januari 1991.