28 feb 2003 16:00

Gezondheidszorgen voor het personeel van Landsverdediging

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de kosteloosheid van de gezondheidszorgen voor het personeel van het ministerie van Landsverdediging.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de kosteloosheid van de gezondheidszorgen voor het personeel van het ministerie van Landsverdediging.

Dit ontwerp heeft als voornaamste doel de harmonisering van de rechten en plichten van de burgers en de militairen die tewerkgesteld zijn in hetzelfde departement, op het ogenblik dat ze in een eenheidsstructuur geïntegreerd worden. Tot hiertoe werden de gezondheidszorgen verstrekt of terugbetaald aan de militairen van het actief kader en aan de militairen van het reservekader in werkelijke dienst, aan de dienstplichtigen en aan sommige leden van het burgerpersoneel. De bijkomende jaarlijkse kosten die voortvloeien uit deze bepaling bedragen 1.165.000 EUR, waarvan 582.000 EUR met de tewerkstelling van bijkomend medisch personeel overeenstemmen.