15 okt 2021 12:10

Globaal budget 2021 van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het globaal budget in 2021 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het ontwerp stelt het globaal budget van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten voor het dienstjaar 2021 vast op 5.163.577.000 euro en voorziet, in het geval van een overschrijding, de neutralisaties in het kader van de dan verschuldigde compenserende heffing door de farmaceutische industrie.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning na advies van de Raad van State.