17 jul 2015 19:01

Globaal budget van de financiële middelen voor de farmaceutische specialiteiten voor 2015

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het globaal budget in 2015 vaststelt van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt het globaal budget van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten voor het dienstjaar 2015 vast op 4.030.194.000 euro. Het stelt ook de inventaris voor van de besparingsmaatregelen en de initiatieven opgenomen in het globaal budget voor het dienstjaar 2015.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.