08 dec 2017 12:59

Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2018

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2018 het globaal budget bepaalt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen. 

Het budget voor de ziekenhuizen bedraagt voor 2018 7.763.949.084 euro. Dit globaal budget dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende één jaar.

Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2018, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen