27 dec 2018 16:56

Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen 2019

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het boekjaar 2019 het globaal budget bepaalt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Het budget voor de ziekenhuizen bedraagt 8.270.605.509 euro voor 2019. Dit globaal budget dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende één jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2019, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen