18 dec 2015 17:53

Globaal budget voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2016

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat voor het dienstjaar 2016 het globaal budget vaststelt voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Het globaal budget van de ziekenhuizen voor 2016 bedraagt 7.366.082.772 euro. Dat globaal budget dekt de ziekenhuisactiviteit gedurende een jaar. De budgetten worden zowel op het niveau van de Staat als van het RIZIV berekend, volgens de in het globaal budget opgenomen reële uitgaven, maar rekening houdend met verschuivingen in de tijd en met de tegemoetkomingen van respectievelijk de Staat en het RIZIV.