11 dec 2020 15:34

Globaal jaarverslag over de interne federale controle en de activiteiten van het AFCO

De ministerraad neemt akte van de conclusies en aanbevelingen in het globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Het globaal verslag 'interne controle' is enerzijds gebaseerd op de jaarlijkse verslagen die de leidende ambtenaren tegen 15 februari 2020 aan het Auditcomité moesten bezorgen en anderzijds op de auditverslagen en het jaarverslag interne audit van de Federale Interne Auditdienst (FIA). De verslagen van de leidende ambtenaren hebben betrekking op de werking van de interne controle en de geplande verbeteringen. Het activiteitenverslag 2019-2020 is het elfde activiteitenverslag van het Auditcomité sinds zijn officiële lancering. Het bestrijkt de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 juli 2020.