15 dec 2010 11:08

Globaal medisch dossier

Preventiemodule in globaal medisch dossier terugbetaald

Preventiemodule in globaal medisch dossier terugbetaald

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de nieuwe preventiemodule die deel uitmaakt van het globaal medisch dossier. De maatregel, die voorgesteld werd door minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx, heeft als doel om het systematisch opsporen van gezondheidsrisico's door de huisarts aan te moedigen.

De preventiemodule, die beantwoordt aan de internationale aanbevelingen en die deel uitmaakt van de maatregelen voorzien in het Kankerplan 2008-2010, bestaat uit een checklist die aangepast is aan de leeftijd. 

De verstrekking wordt volledig terugbetaald aan de rechthebbende zonder voorkeurregeling naar analogie met de verstrekking voor het globaal medisch dossier waar ze deel van uitmaakt.

Volgens het akkoord geneesheren-ziekenfondsen 2009-2010 zal de huisarts die de  verzekeringsinstelling meedeelt dat hij een preventiemodule opstart met een patiënt die een GMD heeft, via een specifieke code forfaitaire preventiehonoraria ontvangen. De honoraria worden in 2009 vastgesteld op  10 euro, als bijkomend honorarium bij de honoraria voor het beheer van het globaal medisch dossier.