14 jul 2023 17:39

Globaal verslag over de werking van de federale interne controle en de activiteiten van het Auditcomité van de federale overheid

De ministerraad neemt akte van de conclusies en aanbevelingen in het globaal jaarverslag over de werking van de interne controle binnen de federale overheid en van het activiteitenverslag van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO).

Het globaal verslag 'interne controle' berust enerzijds op de jaarlijkse verslagen van de leidende ambtenaren, die focussen op de werking van de interne controle en de voorziene verbeteringen, en anderzijds op de auditverslagen en het jaarverslag van de federale interne audit (FIA). Het activiteitenverslag 2021-2022 is het dertiende activiteitenverslag van het Auditcomité sinds zijn officiële lancering. Het betreft de periode van 1 augustus 2021 tot en met 31 juli 2022.

De ministerraad verzoekt elke bevoegde minister om samen met de leidende ambtenaren binnen hun bevoegdheden te onderzoeken hoe er zo goed mogelijk gevolg kan worden gegeven aan de aanbevelingen van het ACFO.