19 jan 2024 17:16

Globaal verslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid

De ministerraad neemt akte van het globaal jaarverslag over de werking van het internecontrolesysteem bij de federale overheid en over de activiteiten van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO).

Het globaal verslag “organisatiebeheersing” is gebaseerd op de jaarverslagen die de leidende ambtenaren aan het Auditcomité moesten overmaken en op de verslagen van de Federale Interne Audit (FIA). De verslagen van de leidende ambtenaren hebben betrekking op de werking van de organisatiebeheersing en de geplande verbeteringen. In zijn conclusies vestigt het Auditcomité de aandacht van de regering op de geboekte vooruitgang op het vlak van de organisatiebeheersing.

Het activiteitenverslag 2022-2023 is het veertiende activiteitenverslag sinds de officiële oprichting van het ACFO in 2010. Dit verslag gaat over de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023.