11 jan 2008 12:53

Globale begroting voor klinische biologie en medische beeldvorming

Vaststelling van de globale begroting voor de verstrekkingen van klinische biologie en medische beeldvorming

Vaststelling van de globale begroting voor de verstrekkingen van klinische biologie en medische beeldvorming

De ministerraad keurde twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de globale begroting van financiële middelen vastleggen voor de verstrekkingen van klinische biologie en medische beeldvorming in 2007. De twee ontwerpen die minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx voorstelde, bevestigen de voorstellen van het Verzekeringscomité en de Algemene Raad van de dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV.

Het budget voor de klinische biologie is voor 2007 vastgelegd op 1.028.823.000 euro, dat van de medische beeldvorming op 777.390.000 euro.