11 jan 2008 12:53

Ministerraad van 11 januari 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 januari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 11 januari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

Eerste minister Guy Verhofstadt heeft tijdens de personceferentie na de ministerraad aangekondigd dat het kernkabinet woensdag de werkwijze heeft vastgelegd voor de opmaak van de begroting. Alle dossiers die een budgettaire impact hebben zullen samen behandeld worden tijdens het begrotingsconclaaf, behalve de uitbreiding van het sociaal stookoliefonds. Die maatregel moet immers nu in putje winter in werking treden.

Minister van Begroting Yves Leterme verklaarde dat de begrotingskalender  krap is. Tegen 15 februari wordt een ontwerp van wet over de financiën voorbereid. Het begrotingsconclaaf gaat door op 8 en 9 februari met mogelijkheid op een tweede vergadering in het weekend van 14 februari. Alle dossiers moeten bij het parlement zijn ingediend voor 5 of  6 maart. De eerste minister heeft nogmaals benadrukt dat het doel is om in 2008 tot een begrotingsevenwicht te komen.

Yves Leterme vestigde de nadruk op het feit dat de inflatie 0,3% bedraagt, de gezondheidsindex 2.8 en dat het groeicijfer gedaald is tot 1,9%.

Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont heeft op het einde van de persconferentie de uitbreiding van het social stookoliefonds voorgesteld. Die uitbreiding begunstigt de personen die recht hebben op de sociale maximumfactuur (netto jaarinkomen van 22.873 euro). Voor hen is de bijdrage beperkt tot 105 euro. De bijdrage wordt opgetrokken als de prijs van stookolie meer dan 0,715 euro per liter bedraagt. In totaal zullen meer dan 300.000 gezinnen in aanmerking komen voor de toelage van het sociaal stookoliefonds.

Eerste minister Guy Verhofstadt heeft ten slotte de beslissing die een einde maakt aan het verschil tussen werknemers en zelfstandigen op het vlak van gezondheidszorgen historisch genoemd. Het verschil tussen kleine en grote risico's verdwijnt. Daarna vestigde hij de aandacht op twee maatregelen: een eerste die verband houdt met de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers en een tweede over de globale begroting voor de klinische biologie en de medische beeldvorming.