COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

11 jan 2008 12:53

Samenwerkingscommissie

Aanwijzing van vier ministers in de Samenwerkingscommissie

Aanwijzing van vier ministers in de Samenwerkingscommissie

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat vier  leden aanwijst in de Samenwerkingscommissie. (bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)

Vier ministers zetelen in de Samenwerkingscommissie:

  • mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid als voorzitter
  • de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  • de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  • de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken