11 jan 2008 12:53

Overheidsdelegatie in algemene comités A, B en C en subcomité

Vertegenwoordiging van de federale regering in de algemene comités A, B en C en in het subcomité

Vertegenwoordiging van de federale regering in de algemene comités A, B en C en in het subcomité

De ministerraad heeft de vertegenwoordiging van de federale regering in de algemene comités A, B en C en het subcomité aangeduid.  

Federale overheidsdelegatie in comité A:

 • de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, voorzitter
 • de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, ondervoorzitter
 • mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, ondervoorzitter
 • de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
 • de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
 • de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
 • de heer Josly Piette, minister van Werk

Federale overheidsdelegatie in comité B

 • mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, voorzitter
 • de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen, ondervoorzitter 
 • de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
 • de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie

Federale overheidsdelegatie in comité C

lokale besturen

 • de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter
 • mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, ondervoorzitter
 • de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
 • de heer Josly Piette, minister van Werk

gesubsidieerd officieel onderwijs

 • de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken, voorzitter
 • mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw, voorzitter

 Federale overheidsdelegatie in het subcomité

 • de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, voorzitter
 • mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, ondervoorzitter
 • de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
 • de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
 • de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
 • de heer Christian Dupont, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
 • de heer Josly Piette, minister van Werk