11 jan 2008 12:53

Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

Benoeming van de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

Benoeming van de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Werk Josly Piette goedgekeurd dat de heer Luc Vanneste aanwijst als administrateur-generaal bij de Rijksdenst voor jaarlijkse vakantie. Het mandaat geldt voor zes jaar.