11 jan 2008 12:53

Opleiding van treinbestuurders en treinpersoneel

Organisatie van de opleidingen voor treinbestuurders en treinpersoneel - tweede lezing

Organisatie van de opleidingen voor treinbestuurders en treinpersoneel - tweede lezing

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel. Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Het ontwerp schrijft de voorwaarden voor waaraan opleidingscentra moeten voldoen om erkend te worden. Ze zullen instaan voor de uitreiking van de brevetten van treinbestuurder en treinpersoneel. Daarnaast legt het ontwerp ook de minimale inhoud en de organisatie van de opleidingen vast en bepaalt hoe de examens moeten verlopen.