11 jan 2008 12:53

Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid

Aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid

Aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden aanwijst van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid.

 Leden:

  • de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, als voorzitter,
  • de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen,
  • de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen
  • mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  • de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
  • de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
  • de heer Josly Piette, minister van Werk 
  • de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
  • de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging