11 jan 2008 12:53

Overlegcomité

Aanwijzing van vijf leden van de federale regering in het Overlegcomité

Aanwijzing van vijf leden van de federale regering in het Overlegcomité

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vijf leden van de regering aanwijst die in het overlegcomité zetelen. (wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen).

Naast de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, zijn de leden:

  • de heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
  • de heer Yves Leterme, vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele hervormingen
  • mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  • de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
  • de heer Josly Piette, minister van Werk