COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

11 jan 2008 12:53

Tweetalige adjuncten in de federale overheidsdiensten

Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten tot 30 juni 2008

Verlenging van de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten tot 30 juni 2008

De ministerraad heeft beslist de mogelijkheid om tweetalige adjuncten in de centrale federale overheidsdiensten te benoemen, tot 30 juni 2008 te verlengen.

Het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte hierover voorstelde, wijzigt het kb van 16 mei over de aanwijzing van tweetalige adjuncten als overgangsmaatregel in de centrale diensten van de federale overheidsdiensten.