11 jan 2008 12:53

Voorafbeelding van de begroting

Circulaire 'voorafbeelding van de begroting 2008: richtlijnen'

Circulaire 'voorafbeelding van de begroting 2008: richtlijnen'

De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van circulaire 'Voorafbeelding van de begroting 2008: richtlijnen' dat eerste minister Guy Verhofstadt en minister van Begroting Yves Leterme voorstelden. Die circulaire bevat de richtlijnen voor de opmaak van de begroting voor de diensten van algemeen bestuur van de federale overheid en voor de overheidsdiensten met een zekere autonomie.

De beraadslaging over de begroting zal de realisaties van 2007 als vertrekpunt nemen rekening houdend met de vooropgestelde inflatie. De bijlage van de omzendbrief geeft de technische parameters weer.