11 jan 2008 12:53

Verzekering voor geneeskundige verzorging

Integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen en het OMNIO statuut

Integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van de zelfstandigen en het OMNIO statuut

De ministerraad heeft twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die noodzakelijk zijn om de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering gezondheidszorgen van de zelfstandigen te finaliseren: 

  1. Een ontwerp van koninklijk besluit past het koninklijk besluit van 3 juli 1996 aan. Dat laatste kb past de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen toe.
  2. Een tweede ontwerp van koninklijk besluit past de voorwaarden voor de verhoogde tegemoetkoming en het OMNIO-statuut aan (koninklijk besluit van 1 april 2007).

Beide ontwerpen zijn een initiatief van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx en minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw Sabine Laruelle.

Eén regeling van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor alle rechthebbenden: werknemers en zelfstandigen

Sinds 1 januari 2008 bestaat er één regeling van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor alle rechthebbenden: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Het recht op geneeskundige verzorging wordt in 2008 en 2009 verlengd op basis van de bestaande hoedanigheid en de betaling van de bijdragen in 2006 en 2007. Het onderscheid tussen kleine en grote risico's verdwijnt.

Wat betreft de personen ten laste: 

  • de verplichte volgorde tussen die werknemers en zelfstandigen voor de inschrijving van personen ten laste wordt opgeheven.
  • men zal geen rekening meer houden met de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid die de meewerkende echtgenoot in een mini-statuut ontvangt, om uit te maken of hij of zij persoon ten laste kan zijn.

Wat betreft de verplichte bijdragen:

  • de gepensioneerden en weduwen die een loopbaan hebben die korter is dan een derde van een volledige loopbaan moeten geen bijdragen meer betalen. 

Aanpassing van het OMNIO statuut

De wetgeving van het OMNIO-statuut wordt aangepast zodat de zelfstandigen die er momenteel recht op hebben, dat recht behouden na de integratie van de kleine risico's in hun verplichte verzekering.

Wat betreft kinderen met een handicap:

  • Kinderen met een handicap van zelfstandigen krijgen nu ook recht op een verhoogde tegemoetkoming, zoals dat geldt voor werknemers. Dankzij die vereenvoudiging kan het kind ten laste blijven. De procedure van een verklaring op eer en een inkomstencontrole zijn niet meer nodig.
  • Kinderen van zelfstandigen die een handicap hebben van ten minste 66% krijgen een absoluut recht op verhoogde tegemoetkoming.

Al deze aanpassingen van de wetgeving treden retro-actief in werking op 1 januari 2008.