11 jan 2008 12:53

Ereloonsupplementen voor eenpersoonkamers

Betere omkadering van de ereloonsupplementen voor kinderen die in het hospitaal verblijven

Betere omkadering van de ereloonsupplementen voor kinderen die in het hospitaal verblijven

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx stelde een voorontwerp van wet voor dat het koninklijk besluit van 19 maart 2007 (*) over de ereloonsupplementen voor eenpersoonskamers bevestigt.

Dat koninklijk besluit sluit aan bij de globale overeenkomst die artsen en ziekenfondsen hebben afgesloten. Het biedt een betere omkadering van de ereloonsupplementen die ziekenhuizen vragen en maakt ze transparanter.

Het KB geeft kinderartsen de mogelijkheid om ereloonsupplementen te vragen, op voorwaarde dat de ouders uitdrukkelijk om een eenpersoonskamer vragen en ze bij de opnameverklaring hierover een document hebben gekregen. 

De goedkeuring van het voorontwerp door de ministerraad komt tegemoet aan het verzoek dat de Commissie artsen-ziekenhuizen formuleerde naar aanleiding van de nieuwe overeenkomst die artsen en ziekenfonsen op 21 december 2007 voor 2008 hebben gesloten.    

(*) uitvoering van artikel 46 van de wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen.