11 jun 2021 16:11

Goedkeuring van het federaal plan Gendermainstreaming 2020-2024

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz het federaal plan Gendermainstreaming 2020-2024 goed.

Dit plan bestaat uit twee delen:

  • een algemeen engagement van de regeringsleden inzake de uitvoering van gendermainstreaming en de voornaamste instrumenten daarvoor
  • een engagement van de regeringsleden om prioritair de genderdimensie te integreren in verschillende beleidslijnen die onder hun bevoegdheden vallen

Dit plan werd uitgewerkt door de Interdepartementale Coördinatiegroep op basis van een screening van de beleidsverklaringen van de regeringsleden en een verslag van een raadpleging van het middenveld. Het middenveld vroeg ook om voldoende aandacht te besteden aan huiselijk geweld, dat vrouwen disproportioneel zwaar treft.

Elk lid van de regering zal gendermainstreaming toepassen op de beleidsmaatregelen die onder zijn bevoegdheid vallen, en zal in overleg met zijn collega('s) werken aan vraagstukken waarvoor de bevoegdheden elkaar overlappen.

De staatssecretaris voor Gendergelijkheid zal de uitvoering van dit plan coördineren en de opvolging ervan verzekeren, onder andere door de halfjaarlijkse opvolgingsverslagen aan de ministerraad voor te leggen. De uitvoering van dit plan zal een substantieel deel uitmaken van de rapportage die de regering moet uitvoeren ten aanzien van het parlement.