28 apr 2017 17:59

Goedkeuring van het Nationaal Cybernoodplan

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel het Nationaal Cybernoodplan goed.

In het kader van zijn opdracht met betrekking tot het crisisbeheer bij cyberincidenten heeft het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) het Nationaal Cyberplan uitgewerkt in samenwerking met het Coördinatie- en Crisiscentrum van de regering. Het plan heeft als voornaamste doelstelling het organiseren van een antwoordstructuur op de cybersecuritycrisissen en -incidenten die coördinatie en beheer op nationaal niveau vereisen.

Het plan beschrijft de opdrachten die de verschillende organismen en diensten, ieder binnen hun wettelijke en reglementaire bevoegdheden, in voorkomend geval dienen uit te voeren binnen het algemeen proces voor het behandelen van cybersecuritycrisissen en -incidenten.