28 apr 2017 17:59

Ministerraad van 28 april 2017

De ministerraad vergaderde op vrijdag 28 april 2017 in de Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van eerste minister Charles Michel.

Tijdens de persconferentie verklaarde eerste minister Charles Michel dat twee ontwerpen van koninklijk besluit in verband met de plaatsing van overheidsopdrachten in tweede lezing zijn goedgekeurd. De ontwerpen kaderen in de strijd tegen de sociale dumping.

De eerste minister kondigde daarnaast de goedkeuring aan van het Nationaal Cybernoodplan. Cyberveiligheid is immers een belangrijk luik in de veiligheidsstrategie. Het crisisplan maakt het mogelijk om efficiënter te reageren op risico's inzake cyberveiligheid. Minister van Defensie Steven Vandeput legde uit dat er naast het crisisplan ook een memorandum of understanding van de NAVO over cybersecurity werd goedgekeurd.

Vervolgens kondigde staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir aan dat er een overbruggingskrediet wordt voorzien voor het von Karman Instituut.

Minister van Werk Kris Peeters gaf meer uitleg over de goedkeuring van een ontwerp van koninklijk besluit dat medewerkers van de Economische Inspectie de toelating geeft om zich onder bepaalde voorwaarden voor te doen als potentiële klanten. (zie presentatie in bijlage)

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block verklaarde dat een evenwichtige, stabiele en duurzame oplossing is uitgewerkt om de quota voor de studenten geneeskunde te bepalen. Alle studenten die in 2017 afstuderen, krijgen een attest om aan hun stage te beginnen. (zie presentatie in bijlage)

Tot slot meldde minister De Block eveneens dat een voorontwerp van wet werd goedgekeurd dat onder meer de voorwaarden voor bloeddonatie wijzigt. Er wordt voortaan geen rekening gehouden met de seksuele geaardheid van de donor maar met het risicogedrag, zodat homoseksuelen en patiënten met hemochromatose bloed mogen geven onder bepaalde voorwaarden.