28 apr 2017 17:59

Steunbeleid van België aan SHAPE

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Charles Michel akte genomen van het Belgische steunbeleid aan de SHAPE of 'Host Nation Support Policy' (HNS).

Landen waar militaire NAVO-hoofdkwartieren gevestigd zijn, hebben volgens het HNS-beleid bepaalde logistieke en administratieve ondersteunende taken. Zo moet België:

  • de brandweerdienst (Fire Fighting), de toegangscontrole (Force Protection) en de dienst voor bescherming en veiligheid op het werk (Health & Safety) volledig overnemen en financieren
  • het beheer en het onderhoud van de infrastructuur (Real Estate Maintenance) volledig overnemen en gedeeltelijk financieren volgens overeengekomen modaliteiten

De ministerraad stemt in met:

  • de overname, op basis van de testcase Heverlee en de overeenkomst die werd gesloten door de SHAPE voor 2018, van het HNS-beleid Force Protection door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister met de steun van het ministerie van Defensie, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Beleid en Ondersteuning
  • het verzoek om een nieuw contract te sluiten met een privébewakingsfirma voor één jaar (tot eind 2018), eventueel verlengbaar, in afwachting van de overname door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  • de overname van het HNS-beleid Real Estate Maintenance door het ministerie van Defensie, in overleg met de FOD Kanselarij van de Eerste Minister
  • de huisvesting van het Interministerieel Comité voor het Zetelbeleid (ICZ) bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister