28 apr 2017 17:59

Overheidsopdracht: levering van kantoormeubilair voor de federale overheidsdiensten

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor de levering van een volledig gamma kantoormeubilair voor de federale overheidsdiensten.

De huidige opdrachten, die in het jaar 2017 aflopen, worden vernieuwd. De nieuwe opdracht zal voor een periode van vier jaar afgesloten worden. De federale diensten zullen hun bestelbons rechtstreeks aan de uitgekozen leverancier moeten overmaken.