28 apr 2017 17:59

Regie der gebouwen: Verlenging van het huurcontract voor een gebouw voor de federale politie in Machelen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met de Regie der gebouwen Jan Jambon akkoord met de verlenging van het huurcontract van het gebouw dat de federale politie huisvest in Machelen.

Dat gebouw, gelegen op de Woluwelaan 55 in Machelen, huisvest de verkeerspost "Reyers" van de Brusselse wegpolitie. Het toekomstige gebouw van de Brusselse wegpolitie wordt momenteel verbouwd. Aangezien de aanpassingswerken op de nieuwe locatie nog niet klaar waren, wordt een bijakte aan het huurcontract afgesloten voor 9 maanden, tot 31 september 2017.