28 apr 2017 17:59

Akteneming van de nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem akte van de ontwerpkadertekst over de nationale strategie inzake duurzame ontwikkeling.

De ontwerpkadertekst bestaat uit een gemeenschappelijke visie en zes samenwerkingswerven. De gemeenschappelijke visie vertaalt de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling naar de Belgische context en bepaalt gemeenschappelijke doelstellingen voor de verschillende Belgische overheden. De zes samenwerkingswerven maken het mogelijk om de inspanningen van alle entiteiten te bundelen en de coherentie van acties tussen de overheden te verbeteren. Ze betreffen sensibiliseringsacties rond de doelstellingen, de opvolging en de evaluatie, duurzame overheidsopdrachten, duurzaam wonen en bouwen, duurzame voeding en de instrumenten ter bevordering van de duurzame ontwikkeling.

De ministerraad belast minister Marghem met het voorleggen van de nationale strategie op het volgend Overlegcomité met het oog op de akteneming ervan.