28 apr 2017 17:59

Situatie van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid  Zuhal Demir beslissingen genomen in het kader van de financiële situatie van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica (VKI). Hij heeft ook besloten de wetenschappelijke waarde ervan te redden.

De ministerraad beslist om een overbruggingskrediet van 5 miljoen euro ter beschikking te stellen van het VKI, in de vorm van een lening aan OLO-rentevoet over 10 jaar, met een voorschot van 1,5 miljoen euro te betalen voor 1 mei 2017.

Twee regeringscommissarissen zullen zetelen in een nieuwe raad van  bestuur van het instituut, met specifieke opdracht beperkt in de tijd. Er worden naast de raad van bestuur twee adviserende werkgroepen opgericht die het VKI zullen begeleiden bij de hervorming: een werkgroep zal zich buigen over de governance van de instelling; een tweede werkgroep zal de verschillende toekomstperspectieven, en met name de samenwerkingsmogelijkheden met andere partners, verder concretiseren.

Er wordt tegen eind 2017 een businessplan en een personeelsplan voorgelegd aan de ministerraad.

Het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI) is een ivzw, opgericht in 1956 als onderzoeks- en opleidingscentrum in het domein van stromingsdynamica en aerodynamica.