28 apr 2017 17:59

Memorandum of understanding tussen de NAVO en België betreffende de samenwerking inzake cyberdefensie

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Defensie Steven Vandeput een memorandum of understanding goed tussen de NAVO en België betreffende de samenwerking inzake cyberdefensie.

Het samenwerkingsakkoord heeft hoofdzakelijk tot doel de uitwisseling van informatie en van diensten in verband met cyberdreigingen en -aanvallen tussen de NAVO en zijn lidstaten te formaliseren op wederzijdse en evenwichtige basis. Dit memorandum vervangt het huidige akkoord.

Het memorandum of understanding beoogt de versterking van:

  • de nationale cyberdefensiecapaciteit en die van de NAVO
  • de interoperabiliteit tussen de nationale cyberdefensiecapaciteit en die van de NAVO
  • het delen van informatie en de hulp om de preventie van, de resistentie en de reactiecapaciteit tegen cyberincidenten/cyberaanvallen te verbeteren
  • de tussenkomst van de gespecialiseerde diensten van de NAVO indien een lidstaat het slachtoffer wordt van een ernstige cyberaanval en een officiële vraag om bijstand formuleert