28 okt 2022 17:53

Goedkeuring van het reglement van de Orde van architecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het reglement van beroepsplichten van de Orde van architecten bindende kracht geeft.

Het ontwerp keurt het reglement van beroepsplichten van de Orde van architecten goed, dat aangevuld is door een beslissing van de Nationale Raad van de Orde van architecten van 27 mei 2022. De nieuwe bepalingen betreffen de insolventiefunctionarissen alsook de architecten die het voorwerp uitmaken van een insolventieprocedure.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.