22 jun 2018 16:30

Goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

De ministerraad keurt op voorstel van minister KMO's Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars goedkeurt.

Dit ontwerp heeft tot doel het reglement van plichtenleer, zoals gewijzigd door de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, goed te keuren. Deze aanpassingen brengen terminologische wijzigingen aan in de tekst, samen met enkele kleine toevoegingen die rekening houden met de evolutie van de functie en/of de realiteit op het terrein. Andere wijzigingen betreffen nieuwe regels die vooral de bescherming van, al naar het geval, de consumenten of de mede-eigendommen beogen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.