16 dec 2022 17:53

Goedkeuring van het tweede beheerscontract van Enabel

De ministerraad keurt op voorstel van minister belast met Ontwikkelingssamenwerking, Frank Vandenbroucke, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de federale staat en het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel.

Het eerste beheerscontract van vijf jaar loopt af op 31 december 2022. De tekst die vandaag werd goedgekeurd moet het eerste beheerscontract vervangen vanaf 1 januari 2023.

De volgende principes vormen de leidraad bij dit tweede beheerscontract:

  • het partnerschap met het partnerland versterken. Dit slaat vooral op het overleg met het partnerland en het in aanmerking nemen van hun prioriteiten tijdens de programmatie
  • de bestaande processen vereenvoudigen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het werk en zonder het evenwicht te verliezen in de “checks and balances”
  • voor voldoende flexibiliteit zorgen om heroriëntaties en aanpassingen mogelijk te maken om de relevantie van onze interventies in fragiele contexten te behouden
  • het leren binnen de bilaterale gouvernementele samenwerking versterken, zodat nieuwe landenprogramma’s beter rekening houden met de lessen uit het verleden

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het tweede beheerscontract tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel, Belgische Ontwikkelingsagentschap