19 dec 2003 16:00

Gouverneur van de NBB

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat voor de Gouverneur van de Nationale Bank van België hernieuwt.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het mandaat voor de Gouverneur van de Nationale Bank van België hernieuwt.

Het mandaat van de heer Guy Quaden, Gouverneur van de Nationale Bank van België, wordt hernieuwd voor een termijn van 5 jaar met ingang van 1 maart 2004.