13 jul 2012 19:05

Gouverneur van West-Vlaanderen krijgt machtiging voor incident response contract

De ministerraad neemt kennis van het feit dat de gouverneur van West-Vlaanderen gemachtigd is om de incident response contracten met de European Maritime Safety Agency (EMSA) te tekenen in zijn hoedanigheid van federale commissaris. Hij treedt dan op in naam van minister Johan Vande Lanotte, die bevoegd is voor het mariene milieu.

EMSA stelt voor de Europese lidstaten standaardcontracten op om te reageren bij de vervuiling van de zee. Deze contracten worden incident response contracts genoemd.