COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

20 apr 2007 17:00

Gratis openbaar vervoer in het woon-werkverkeer

Gratis openbaar vervoer in het woon-werkverkeer van werknemers van de federale overheidsdiensten

Gratis openbaar vervoer in het woon-werkverkeer van werknemers van de federale overheidsdiensten

Minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont legde een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voor dat het gratis openbaar vervoer voor personeelsleden van de federale overheidsdiensten zoals het werd ingevoerd op 1 januari 2007 definitief maakt. De maatregel verstreek normaal op 31 december 2007.