12 okt 2010 21:25

Green IT for Green Policies

Een tweedaagse conferentie waarin private sector en overheid met elkaar in debat gaan over de bijdrage van ICT aan de duurzame ontwikkeling van milieu en energie.

Een tweedaagse conferentie waarin private sector en overheid met elkaar in debat gaan over de bijdrage van ICT aan de duurzame ontwikkeling van milieu en energie.

Op 13 en 14 oktober vindt de conferentie ‘Green IT for green policies’ plaats in Brussel. Deze conferentie, die gesponsord wordt door het Belgisch EU-Voorzitterschap en door OASIS, is een initiatief van de FOD Financiën en gaat door in de Finance Tower (Pachecozaal), Kruidtuinlaan 50 te 1000 Brussel.
Deze conferentie organiseert een debat tussen ongeveer 350 leidinggevenden en topexperts uit de publieke en de private sector rond het thema: “Hoe kunnen technologie en politiek samenwerken om doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te verwezenlijken binnen een strikte budgettaire context?”.
Verschillende onderwerpen zullen binnen de diverse panels en werkgroepen uitvoerig worden besproken:
• het gebruik van open standaarden in het kader van e-governmentprogramma’s;
• innovaties bij energieproductie en energiedistributie in combinatie met vernieuwende IT-infrastructuur,
• de positieve en negatieve gevolgen van ‘cloud computing’ ter ondersteuning van duurzaamheid en het beheersen van veiligheidsrisico’s;
• een Service Oriented Architectuur (SOA) als basis voor een duurzame IT;
• het belang van een duidelijk beleid en ondersteuning voor onderzoek en innovatie voor de promotie van ‘green IT’;
• de uitdagingen waarmee de industrie wordt geconfronteerd inzake duurzame ontwikkeling van milieu en energie.
Op basis van geanimeerde rondetafelgesprekken wil de organisatie opinies bij elkaar brengen. Er wordt verwacht dat ieder paneldebat enerzijds enkele bruikbare technologische aanbevelingen formuleert die verder binnen OASIS zullen worden uitgewerkt en anderzijds ook aanbevelingen inzake beleid oplevert die dan door het Belgisch voorzitterschap kunnen worden opgenomen.
Informatie over deze conferentie en over de inschrijvingsmodaliteiten kan u terugvinden op www.minfin.fgov.be of op http://events.oasis-open.org/home/greenit/2010.