10 jan 2020 14:55

Grensbedrag van de normale bezoldiging voor het betaald educatief verlof 2019-2020

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het bedrag vastlegt waarop de normale bezoldiging begrensd wordt voor het betaald educatief verlof van het schooljaar 2019-2020.

In het kader van de regelgeving over het educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden een aantal uren op het werk afwezig blijven met behoud van het normale loon. Dit ontwerp begrenst het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof op 2928 euro per maand.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen