23 jun 2006 17:00

Grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen

Maatregelen om het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen te controleren

Maatregelen om het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen te controleren

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen. Het is een voorstel van Minister van Justitie Laurette Onkelinx, Minister van Financiën Didier Reynders en Staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën en de strijd tegen de Fiscale Fraude Hervé Jamar. Het ontwerp zet de bijzondere aanbeveling IX van de Financiële Actie groep in Belgisch recht om. Het legt ook de uitvoeringsmodaliteiten van Verordening 1889/2005 vast. De bijzondere aanbeveling legt de lidstaten op om doelmatige controles in te richten op het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen indien een bepaalde drempel wordt overschreden. Ze moeten ook sancties opleggen indien de bepalingen niet worden nageleefd. De noodzaak om dergelijke maatregelen in te voeren komt voort uit de vaststelling dat nu het internationale girale financiële verkeer doelmatig wordt gecontroleerd, criminele groeperingen die actief zijn in het witwassen van geld of die terrrorisme financieren steeds meer een beroep doen op informele systemen om fondsen over te dragen. Het gaat dan om het fysieke vervoer door koeriers of door goederenzendingen over de grenzen. Voor de amtenaren van de pijler Douane en accijnzen zal een administratieve circulaire worden opgesteld. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.