13 mei 2005 17:00

Grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming met het Verdrag van Helsinki inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot instemming met het Verdrag van Helsinki inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriële ongevallen.

Het verdrag kwam tot stand in het kader van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Het heeft tot doel mens en milieu te beschermen tegen industriële ongevallen die grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben. Het verdrag moet de verdragspartijen helpen dergelijke ongevallen te voorkomen. Indien zo'n ongeval zich toch voordoet, moeten ze erop voorbereid zijn en passend kunnen reageren, om de gevolgen tot een minimum te herleiden. Het verdrag moedigt de verdragspartijen aan, om elkaar te helpen. Het bevordert ook de samenwerking op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, en de uitwisseling van informatie en technologie. De meeste bepalingen van het verdrag worden in België al toegepast. Ze maken deel uit van de zogenaamde Seveso-richtlijnen van de EU. Toch is een ratificatie van dit verdrag door België belangrijk, omdat België zo het verdrag als volwaardige verdragspartij verder vorm kan helpen geven. (*) van 17 maart 1992.