25 apr 2003 17:00

Grensoverschrijdende samenwerking

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Belgisch-Frans Akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen (*) tussen de Franse Republiek, enerzijds, en het Koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, anderzijds.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Belgisch-Frans Akkoord inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen (*) tussen de Franse Republiek, enerzijds, en het Koninkrijk België, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest, anderzijds.

Dit akkoord heeft tot doel het juridisch kader te verduidelijken van de grensoverschrijdende samenwerking tussen lokale lichamen. Het is onmiddellijk van toepassing in een aantal delen in het Belgisch-Frans grensgebied, met name in de regio Rijsel-Kortrijk-Moeskroen-Doornik waar een aantal lokale samenwerkingsprojecten een door de Partijen wederzijds erkend juridisch kader vereisen. Dit Akkoord zal de lokale lichamen voortaan in staat stellen de voorzieningen of openbare diensten van gemeenschappelijk lokaal belang samen tot stand te brengen en te beheren. Het Akkoord moet nu door alle overeenkomstsluitende partijen aan het parlement ter goedkeuring worden voorgelegd. (*) ondertekend te Brussel, op 16 september 2002.