26 mrt 2014 11:55

Griep verlaat toneel

De griepepidemie is voorbij! Het aantal nieuwe consultaties voor een griepaal syndroom blijft afnemen en nadert de epidemische drempel. Het was een van de kortste epidemieën in 10 jaar tijd: 6 weken.

Seizoensgriep 2013-2014: het doek valt

Ter herinnering: de epidemische drempel werd bereikt tussen 3 en 9 februari 2014. De epidemie bereikte haar hoogtepunt net voor de krokusvakantie (tussen 24 februari en 2 maart 2014). Met ongeveer 125 consultaties voor een griepaal syndroom* per 100 000 inwoners (tussen 17 maart en 23 maart 2014), loopt de epidemie stilaan op haar einde. Ze ligt nu zo goed als achter ons.

Seizoensgriep 2013-2014: wat te onthouden

Twee types van het influenzavirus deden de ronde: daarbij worden voornamelijk influenza A stalen gedetecteerd van het type A(H1N1) en A(H3N2) , met de laatste weken een lichte dominantie van A(H3N2). “Terwijl tijdens het vorige seizoen het virus influenza B sterk mee circuleerde, heeft dit jaar influenza A de overhand”, zegt Isabelle Thomas, virologe bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP).

De griepepidemie begon redelijk laat, duurde niet lang, en was zeer mild. Dat de epidemie redelijk laat van zich liet horen is geen uitzondering: tijdens de winter van 2011-2012 startte ze slechts 1 week vroeger dan deze winter. Met haar 6 weken is het wel meteen een van de kortste griepepidemieën in 10 jaar tijd (tijdens de winter van 2006-2007 duurde ze eveneens 6 weken). Na de intense griepepidemie van vorig jaar, bleef het aantal grieppatiënten dit jaar zeer beperkt. In vergelijking met de milde epidemieën tijdens de winters van 2011-2012 en 2010-2011 die nipt de drempel van matige intensiteit bereikten, kwam het aantal consultaties dit jaar zelfs nog niet in de buurt van deze drempel.

De griepepidemie was duidelijk kort en men vraagt zich af waarom. "Natuurlijk komt de hypothese van de zachte winter in ons op. Er is echter nog relatief weinig geweten over de invloed van het weer en het klimaat op het verloop van de griepepidemie. Het WIV-ISP buigt zich over deze vraag. Hoedanook, viel de krokusvakantie ideaal om de epidemie op haar hoogtepunt onderuit te halen en de verspreiding in te perken”, zegt Steven Van Gucht, viroloog van het WIV-ISP.

Tot slot, herinneren we eraan dat het einde van de griepepidemie niet het einde van het griepseizoen betekent. De komende weken kan de griep nog steeds enkele ongelukkigen treffen.

Meer info?

Contacteer onze Persdienst: 02/642.54.20 of
Consulteer influenza.wiv-isp.be
Het WIV-ISP bedankt het netwerk van huisartsen en ziekenhuizen die deze wekelijkse surveillance mogelijk maakten.

Achtergrondinformatie

Voorwaarden om een epidemie in te luiden

Om van een epidemie te kunnen spreken moet aan alle onderstaande voorwaarden voldaan worden:

- Het aantal consultaties voor griepale syndromen* ligt boven de epidemische drempel van 141 consultaties per 100 000 inwoners per week.
- Deze overschrijding van de epidemische drempel duurt minstens 2 weken.
- Virologische analyse toont dat minstens 20% van het aantal luchtwegstalen positief test op het influenzavirus

* griepaal syndroom: plotse temperatuurstijging (naar 38°C of hoger), hoest, algemene ongemakken zoals spierpijn.
* risicogroepen: personen ouder dan 65, zwangere vrouwen vanaf het tweede trimester, mensen met een chronische ziekte.

Het WIV-ISP en de griep

Ieder jaar opnieuw doet er zich een griepepidemie voor. De ernst van een epidemie varieert in functie van het type en subtype van het griepvirus en de vatbaarheid en kwetsbaarheid van de populatie voor dit virus. Het is dus van belang om continu de ernst van de epidemie en haar impact op de bevolking te evalueren. In België is het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) verantwoordelijk voor deze opvolging.
Het WIV-ISP gebruikt voor deze opvolging surveillancesystemen die:

- het voorkomen en de evolutie van griep per leeftijdsgroep beschrijven;
- de circulerende virussen en hun hoofdkenmerken identificeren;
- de ernst van de epidemie en haar impact op de bevolking evalueren.