15 sep 2006 17:00

Griepvaccinatie

Terugbetaling griepvaccin voor zelfstandigen en leden van kloostergemeenschappen

Terugbetaling griepvaccin voor zelfstandigen en leden van kloostergemeenschappen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte en Minister van Middenstand en Landbouw Sabine Laruelle om de vaccins tegen griep als een groot risico te beschouwen in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor zelfstandigen en kloostergemeenschappen. De bepaling die in 2005 en 2006 de terugbetaling van het vaccin voor zelfstandigen regelde, is niet meer geldig. Het ontwerp beschouwt het vaccin nu als groot risico en verruimt de terugbetaling tot nieuwe risicogroepen die de Hoge Raad voor Hygiëne voorstelde. Het gaat om beroepsgroepen zoals beroepskwekers van pluimvee en varkens en het verzorgend personeel dat rechtsreeks contact heeft met personen die een verhoogd risico op complicaties lopen. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van kloostergemeenschappen wordt verruimd.